Tvistemål Advokatfirman Sanner och Brink

TVISTEMÅL

Om du har en fordran på någon som inte vill betala, eller om du har drabbats av en skada och vill kräva ersättning av den som orsakat skadan, kan du behöva processa i domstol för att få ut det du har rätt till. Tvister kan lösas på olika sätt, genom en uppgörelse som kan accepteras av båda parter eller genom en fullständig domstolsprocess. Vi på Advokatfirman Sanner & Brink hjälper dig genom processen, vare sig det handlar om förhandlingar med motparten eller en fullständig domstolsprövning.