Maria Sanner
Advokat, delägare.

Marias huvudsakliga verksamhetsområden är familjerätt och brottmål.

Maria arbetar med såväl ekonomisk familjerätt såsom bodelningar, arv och testamente, som tvister rörande vårdnad, boende och umgänge med barn. Hon är ofta förordnad av tingsrätt som boutredningsman och bodelningsförrättare.

I brottmålen tar hon uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Maria arbetar även som offentlig biträde i mål om LVU, LVM och LPT/LRV.

Kontaktuppgifter:
E-post: sanner@sannerbrink.se

Maria Fjälling
Advokat, delägare.

Marias huvudsakliga verksamhetsområde är familjerätt, vilket hon har mångårig erfarenhet av. Bland annat arbetar hon med samboavtal, gåvobrev, skuldebrev, bodelningar, bouppteckningar och testamenten.

Maria arbetar även med brottmål och då framför allt i egenskap av målsägandebiträde. Vidare förordnas Maria ofta av tingsrätt till god man och rättegångsbiträde.

Kontaktuppgifte:
E-post: fjalling@sannerbrink.se

Lars Andersson
Advokat, delägare.

Lars är konkursförvaltare, vilket tillsammans med brottmål utgör hans huvudsakliga verksamhetsområden.

Lars tar uppdrag som såväl offentlig försvarare som målsägandebiträde. Som offentlig försvarare har han särskild kompetens inom ekonomisk brottslighet.

Lars tar även uppdrag inom affärsjuridik och arbetsrätt.

Kontaktuppgifter:
E-post: andersson@sannerbrink.se

Pia Brink
Advokat, delägare.

Pia är konkursförvaltare, vilket är hennes huvudsakliga verksamhetsområde. Pia arbetar också med tvistemål och affärsjuridik i övrigt.

Kontaktuppgifter
E-post: brink@sannerbrink.se

Kerstin Andersson
Advokatsekreterare och konkurshandläggare.

Kerstin är sekreterare på advokatfirman med särskild inriktning mot konkurshandläggning där hon biträder och utgör ekonomistöd.

Kontaktuppgifter
E-post: kerstin.andersson@sannerbrink.se

Eva Samuelson
Advokatsekreterare.

Eva är sekreterare på advokatfirman. Hon har mångårig erfarenhet av sekreterararbete och textbearbetning. Förutom sedvanliga sekreteraruppgifter biträder Eva även vid konkurshantering.

Kontaktuppgifter
E-post: samuelson@sannerbrink.se