Forvaltningsratt

FÖRVALTNINGSRÄTT

Om du eller ditt barn blir föremål för ett tvångsomhändertagande har du oftast rätt till ett offentligt biträde, kostnadsfritt för dig. Våra advokater har stor erfarenhet av att processa i denna typ av mål vid förvaltningsdomstol och anlitas därför ofta som offentligt biträde. De måltyper som kommer ifråga är:

  • LVU – Lag om vård av unga

  • LVM – Lag om vård av missbrukare

  • LPT – Lag om psykiatrisk tvångsvård

  • LRV – Lag om rättspsykiatrisk vård