Arbetsrätt Sanner och Brink

Arbetsrätt

Vi har erfarenhet av alla typer av rådgivning som rör arbetsrätt. Vanliga uppdrag är:

  • upprättande av olika former av anställningsavtal.

  • avtal om anställningens upphörande

  • biträde i samband med förhandlingar med fackliga organisationer.