Advokat, delägare.

Advokat, delägare.

Maria Fjälling

Marias huvudsakliga verksamhetsområde är familjerätt, vilket hon har mångårig erfarenhet av. Bland annat arbetar hon med samboavtal, gåvobrev, skuldebrev, bodelningar, bouppteckningar och testamenten.

Maria arbetar även med brottmål och då framför allt i egenskap av målsägandebiträde. Vidare förordnas Maria ofta av tingsrätt till god man och rättegångsbiträde.

Kontaktuppgifter:
E-post: fjalling@sannerbrink.se