VÄLKOMMEN

 

Advokatfirman Sanner & Brink är en allmänpraktiserande advokatbyrån med fördjupande kunskaper inom familjerätt, brottmål och konkurser/obestånd. Våra advokater är specialiserade, med lång erfarenhet inom respektive rättsområde. Vi har kontor i Kungsbacka och centrala Göteborg. Varm välkommen att kontakta oss för en genomgång av dina frågeställningar.

 
Familjerätt på Sanner och Brink

FAMILJERÄTT

Vi arbetar med alla typer av juridiska frågor som är relaterade till familjen. Det kan gälla upprättande av juridiska dokument såsom äktenskapsförord, samboavtal, gåvohandlingar, testamenten eller liknande.

Tvistemål

TVISTEMÅL

Om du har en fordran på någon som inte vill betala, eller om du har drabbats av en skada och vill kräva ersättning av den som orsakat skadan, kan du behöva processa i domstol för att få ut det du har rätt till.

Brottmål

BROTTMÅL

Vid brottmål är det alltid en fördel att så tidigt som möjligt anlita en kompetent advokat som kan biträda dig under hela processen.