Affärsjuridik på Advokatfirman Sanner och Brink

Affärsjuridik

Affärsjuridiken spänner över ett brett fält av rättsområden, och är ofta komplex. Advokatfirman kan ge råd inom alla affärsjuridiska områden, t ex när man ska bilda och driva ett företag – från val av företagsform till själva bildandet -, frågor vid anställning, uppsägning och avsked av personal, rådgivning avseende affärsverksamheten, finansiering, avveckling, konkurs- och obeståndsfrågor.