Brottmål

Brottmål Advokatfirman Sanner och Brink

Brottmål

Vid brottmål är det alltid en fördel att så tidigt som möjligt anlita en kompetent advokat som kan biträda dig under hela processen. Vi erbjuder juridiskt rådgivning och finns vid din sida genom förundersökning, polisförhör, samt i domstol

Offentligt försvar

Att vara åtalad för ett brott kan vara mycket besvärligt, inte minst känslomässigt, men vi har den kompetens som behövs för att biträda våra klienter genom olika rättsprocesser, vare sig det gäller enklare eller svårare brott. Ta kontakt med oss om du är misstänkt för brott så ser vi till att vara med dig genom hela processen, från första förhöret.

Byrån har även fördjupad kompetens inom ekonomisk brottslighet.


Brottsoffer/Målsägande

Om du har blivit utsatt för brott har du oftast rätt till ett målsägandebiträde, dvs en egen advokat som ska vara ditt stöd under utredningen och rättegången, och som kan hjälpa dig att kräva skadestånd av gärningsmannen.

Ta kontakt med oss om du har blivit utsatt för brott, så ser vi till att du får ett målsägarbiträde redan i början av utredningen. Då kan vi ge dig stöd och information genom hela utredningen och vi kan också följa med dig på förhör. Vi dokumenterar dina skador och kostnader och tar in de handlingar som behövs för att beräkna ditt skadestånd.

Barn som har utsatts för brott av någon av vårdnadshavarna kan ibland behöva en advokat med särskild behörighet att – utan inblandning av vårdnadshavarna – fatta beslut om t. ex. polisförhör, läkarundersökningar och annat som behövs för att utreda brottet. Tingsrätten utser då en sk Särskild företrädare för barn. Dessa känsliga ärenden kräver inte bara kunskaper inom brottmål utan även särskilda egenskaper och erfarenheter som gör att barnen känner sig trygga och utsätts för så lite påfrestningar som möjligt genom processen. Advokatfirmans advokater är ofta anlitade av domstolar i dessa måltyper.