Advokat, delägare.

Advokat, delägare.

Lars andersson

Lars är konkursförvaltare, vilket tillsammans med brottmål utgör hans huvudsakliga verksamhetsområden.

Lars tar uppdrag som såväl offentlig försvarare som målsägandebiträde. Som offentlig försvarare har han särskild kompetens inom ekonomisk brottslighet.

Lars tar även uppdrag inom affärsjuridik och arbetsrätt.

Kontaktuppgifter:
E-post: andersson@sannerbrink.se