Advokat, delägare.

Advokat, delägare.

Maria sanner

Maria Sanners huvudsakliga verksamhetsområden är familjerätt och brottmål.

Maria arbetar med såväl ekonomisk familjerätt såsom bodelningar, arv och testamente, som tvister rörande vårdnad, boende och umgänge med barn. Hon är ofta förordnad av tingsrätt som boutredningsman och bodelningsförrättare. I brottmålen tar hon uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Maria arbetar även som offentlig biträde i mål om LVU, LVM och LPT/LRV.

Kontaktuppgifter:
E-post: sanner@sannerbrink.se